Lëtzebuerger Lidder nei arrangéiert a komponéiert

Lëtzebuerger Lidder nei arrangéiert a komponéiert


23. April 2023

Heute begleite ich zum zweiten Mail den Letzebuerger Lidde Chor im Syrkus in Luxemburg.

Ich freue mich!

 

View full calendar